Tromøy

Tromøy utenfor Arendal er spennende å utforske

Tromøy er den største øya på Sørlandet. Du må sykle omtrent 14 kilometer for å komme fra vestenden til østenden.

På Tromøy finner du både sørlandsidyller og natur. Det er flott sykkelvei fra Færvik til Hove, og det kan trenges for det var mye biltrafikk da Bjørn Otto Martinsen og jeg syklet en søndagstur tidlig i september.

På småveiene er det en del trafikk, men veiene er mange steder så smale at bilførerne må kjøre seint; det er ikke plass til å møtes.

På brygga på Revesand har Arendal havnevesen plassert en benk med bord for at du skal ta en liten kaffe- eller tepause.

Når du sykler på Hove, opplever du Raet nasjonalpark på sitt beste. Mesteparten av parken er forøvrig rullestein som ligger under vann.

Guttorm Eskild Nilsen (t.v.) og Bjørn Otto Martinsen har tatt oppstilling i nærheten av fergeleiet på Skilsøy. Før Tromøybrua ble åpnet i 1961, gikk all biltrafikk og fra Tromøy med Skilsøyferga. (Foto: En hyggelig mann som vi gløemte å spørre om navnet.)

Når du er på elsykkeltur, er det viktig å raste. Både for å sikre væskeinntaket, og for å se seg godt om og snakke med hyggelige mennesker du treffer.