Sykkelturer 2021

Bilder fra elsykkelturer 2021

Et vridd propellblad er det en del av det talende krigs-minnesmerket på Langan i Tvedestrand kommune.

22. februar 1945 ble et firemotors, ombygd bombefly med slipp til Hjemmefronten, skutt ned av tyske nattjagere. Seks britiske flyvere i alderen 21 til 28 år mistet livet. Man blir tankefull når man besøker er slikt minnesmerke. (Foto: Buttorm Eskild Nilsen)

Endestasjonen for en av søndagsturene var Åkvåg i Risør kommune. Det er fin vei og lite trafikk ut til den lille grenda med noen få deltids-fastboende.

(Foto: Thorvald Garthe)

Inspeksjon av ei nedlagt gruve mellom Arendal og Froland. Det gjaldt å være litt forsiktig. Inge Ramleth holder seg i behørig avstand fra vannet, mens en annen turdeltaker tar bruddet litt nærmere i øyesyn.

(Foto: Guttorm Eskild Nilsen)

Ivar Fidje (t.v.), Bjørn Otto Martinsen og Inge Ramleth ved Fiesunda i Risør kommune. Når høst- og vinterstormene raser, kan du knapt stå oppreist her! (Foto: Guttorm Eskild Nilsen)

Det var ikke for mye plass da Bjørn Otto Martinsen skulle "tre" elsykkelen gjennom stengselet som hindrer bilder og andre motorkjøretøyer i å komme inn på trimløypa ved Arendal Flyplass Gullknapp.

(Foto: Guttorm Eskild Nilsen)

Da vi syklet fra Nesheim i Arendal kommune til Gullknapp i Froland  kommune, hadde vi en hyggelig kaffepause ved Nøkktjenn. Her er det fine turveier med bom, så man møter ikke annet en syklister, turgåere og en og annen jogger.(Foto: Guttorm Eskild Nilsen)

Agderpostens Sideblikk har publisert tekst og bilder fra turene våre. Avisa har forstått hvor viktig elsykling er for folkehelsa.

Informasjontavla som Statens Vegvesen har satt opp med den gamle jernbrua over Storelva ved Fosstveit i Tvedestrand. Brua var i si tid en viktig del av Sørlandske hovedvei. Den var støpt i ni deler ved Næs Jernverk, og skrudd sammen med 852 bolter.

Guttorm Eskild Nilsen og Bjørn Otto Martinsen har tatt oppstilling på den verna jernbrua. Løkke bro i Bærum er helt tilsvarende, men den er ikke åpen for biltrafikk, slik som Fosstveit bru.

(Foto: Egil Grønskei)

De siste åra har bl.a. velforeninger og historielag laget mange flott kulturstier. Det er satt opp skilt med kart og bilder, hvor man kan lese om stedene og virksomheter som i si tid fantes her. Her har Inge Ramleth (t.v.), Bjørn Otto Martinsen og Ivar Fidje ved tavla i Fiesund. Ivar er født og oppvokst i området, og kunne gi mange utfyllende opplysninger. (Foto: Guttorm Eskild Nilsen)

En mellomstasjon på elsykkelturen mellom Arendal og Froland. Vi tok en pust i bakken (og det var helt nødvendig!) ved flyplassen på Gullknapp. Her har vært aktivitet de siste åra, men framtida virker for øyeblikket litt usikker for flyplassen.

(Foto: Guttorm Eskild Nilsen)