Kronikk

Glede er viktig for god folkehelse

Kronikk av Guttorm Eskild Nilsen


Mange mennesker, meg inkludert, har hatt et noe anstrengt forhold til gymnastikklærere.

Hørte du også til dem som ble stående helt til sist når klassens beste håndball- eller fotballspillere skulle velge lag i gymtimene?

Nå i ettertid forstår vi heldigvis at det var skolen det var noe galt med. Gymlærerne mine var sikkert ålreite folk, men deres lærergjerning var formet av et system som feilet på en del områder. Jeg fryser fremdeles på ryggen hver gang jeg hører ordet «kroppsøving».

Som en del av Tvedestrand Venstres valgkamp før siste kommunevalg, ble jeg tildelt lokalpartiets miljøpris, fordi jeg får en del mennesker ut på elsykkel, og dermed er med å fremme folkehelsen. Venstrefolk er dessuten tilhengere av miljøvennlige måter å forflytte seg.

Mine karakterer i gymnastikk og norsk på Moland ungdomsskole, tilsier at jeg verken skulle vært tildelt pris for å trim eller ha skrevet denne kronikken.

Årsaken til at jeg likevel har oppnådd begge deler, kan uttrykkes med ett ord: Glede.

God folkehelse må også bygge på glede.Mestring


Norske politikere, representert ved regjeringen, legger opp til en folkehelsepolitikk som «skaper muligheter og fremmer mestring». 

Her er litt mer av budskapet, ikledd politisk språkdrakt (min kortversjon står nedenfor):

«Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.»

Min kortversjon: 1) Det er lettere å komme i bedre form når du gjør noe som er moro. 2) Du blir lettere til sinns av en hyggelig prat. 3) Dette gjelder absolutt alle!Elsykkel gir trivsel


Etter diverse mislykkede forsøk på intens turgåing (drepende kjedelig) og jogging (de som ser meg, tror jeg har tørnet), er elsykling blitt min form for trim.

Jeg kjøpte min første elsykkel våren 2014. I de tre årene som er gått, har jeg syklet sånn cirka 15.000 kilometer. Det er flere ganger tur/retur Tvedestrand – Sicilia.

En bekjent, som har gått Birken 15 – 20 ganger, påpekte at den fysiske treningen ville blitt helt annerledes dersom jeg hadde kjøpt vanlig tråsykkel.

Naturligvis har han rett. En vanlig sykkel ville nemlig blitt stående ubrukt i garasjen min. Eneste aktiviteten ville vært å skifte ut de morkne dekkene en gang imellom.

Fordi jeg er av utadvendt natur, stod det etter kort tid som elsyklist, klart for meg at flere måtte få oppleve gleden. Derfor har jeg, med god støtte fra Arendal og Omegn Golfklubb, arrangert to elsykkeltreff på Nes Verk. Det tredje finner sted i mai.

Flere av dem som har «sett lyset» og kjøpt elsykkel etter noen prøveturer ved golfbanen, har vært med på elsykkelturene jeg arrangerer et par ganger i året. Turene er selvsagt også åpne for «vanlige» syklister. Vi har syklet bl.a. på jernbanetraseen fra Høgefoss til Treungen, vært på Sandøya og Borøya, og i Flosta.


Alle kan elsykle


Stadig flere av pasientene til min kloke fastlege, blir elsyklister. Både kvinner og menn.

Fastlegen slår fast at det er helt trygt å la seg bite av elsykkel-basillen, nesten uansett hvilke sykdommer man ellers måtte lide av.

Dersom balansen ikke er helt som før, kan den i mange tilfeller trenes opp. Velg gjerne sykkel med lavt innsteg, det som i gamle dager het damesykkel. Det finnes også sportslige elsykler med tre hjul, men dessverre er de kostbare.

Sterkt nedsatt syn, er det eneste som begrenser syklingen.

Når du elsykler, belaster du leddene i liten grad, og du blir neppe plaget av smerter som følge av syklingen. Elsykling er en aktivitet du vil ha umiddelbar glede av, og som det er lett å fortsette med.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) slår fast at folk som investerer i elsykkel, sykler oftere og lenger enn de ville gjort på en vanlig sykkel. Selv om elsykkelen naturligvis gir mindre fysisk trening pr. kilometer, enn en vanlig sykkel, blir det likevel mye trim av det.

God folkehelse må i stor grad bygges på gleden over å være aktiv. Folk som kjøper elsykkel, bruker den mye. De blir på godt humør og kommer i bedre form! Bildet er fra en tur i Flosta, hvor både elsyklister og vanlige syklister var med. (Foto: Guttorm Eskild Nilsen. Fra boka «11 sykkelturer som passer for alle», Bokbyen Forlag.)

Bedre psykisk helse


Flere faktorer gjør at sykling påvirker vår psykiske helse i positiv retning.

Fysisk trening styrker oss mentalt. I tillegg treffer vi andre mennesker når vi farter omkring langs landeveien.

Elsyklister er ganske ofte på tur alene, men vi har alltid tid til å stanse og prate med folk vi møter. Et ektepar på Flaten i Åmli har to ganger invitert meg inn på kaffe og kake. Jeg fikk vite mye interessant om bygda.

At en del elsyklister sykler alene, kommer trolig av at de, i likhet med meg, bor alene.

Da er det dobbelt viktig å komme seg ut. Våre medmennesker er speilet vi ser oss selv i. Hvem som helst kan bli deppa av å sitte alene i sofaen dag etter dag.

En stor del av Norges befolkning vil i løpet av livet havne «i kjelleren» en eller flere ganger. Hyppig kontakt med andre mennesker, gjør at vi blir bedre i stand til å takle psykiske utfordringer.Felles opplevelser


Noe som ikke har med folkehelse å gjøre, men som egentlig har det likevel, er at det er moro å dra på tur sammen med folk du ikke kjenner fra før.

For folk som er med på turene mine, er elsykkelen i mange tilfeller eneste fellesnevner. Turdeltakerne kan være veldig ulike både når det gjelder politisk ståsted, religiøst livssyn, utdannelse, holdning til fysiske utskeielser og fritidsinteresser.

Jeg synes det er veldig gildt å se at når folk sykler side om side (der det er forsvarlig!) og spiser nistematen sammen, oppdager de at det er mer som forener, enn som skiller dem.

Jeg allierer meg alltid med lokalkjente folk som kan fortelle om stedene vi besøker. Vi får gleden av å oppleve noe interessant sammen. Jeg tror det er flere enn meg som drar hjem med en god følelse.Nødvendig å svette?


Jeg hilser konsekvent på alle sportssyklister, og roper et friskt «Hei!»

Jeg kjenner en del personer som ifører seg sykkeldress og har sykkel de kan løfte med lillefingeren. Trivelige folk alle sammen.

Men enkelte av de som ikke kjenner meg, er tydelig overrasket over å bli hilst på. Og enkelte betrakter meg naturligvis som en juksemaker.

Sønnen til en ihuga konkurransesyklist sa uten omsvøp: «Pappa sier at du jukser!»

Jeg lo hjertelig og hadde en hyggelig prat med både senior og junior.

Når man skal fremme bedre folkehelse, er det nødvendig å bryte med den erkenorske regelen som sier at det er juks ikke å svette! At det ikke er lov å komme i bedre fysisk form uten å slite seg halvt i hjel.

Folkehelse kan fremmes ved hjelp av glede på en rekke felter.

Elsykling er ett av dem.