Treungenbanen

Haugsjåsund - Treungen

En hyggelig søndagstur på historisk grunn

Arendalsbanen het opprinnelig Arendal - Treungenbanen. Stortinget vedtok i 1894 at det skulle bygges jernbane fra Arendal til Treungen i Nissedal, som ligger i Telemark. Banen skulle binde innlandet sammen med kysten og skipstrafikken der. Skape liv og virksomhet i de indre bygder.

Byggingen av Treungenbanen gikk tregt i starten, men etter at statsråd Nils Claus Ihlen doblet arbeidsstyrken fra 300 til 600 mann, kunne jernbanen åpnes helt fram til Tveitsund i enden av Nisser i 1913.


54 år med jernbane

Treungenbanen gikk fra Nelaug til Åmli, og videre til Tveitsund. Banens funksjonstid ble egentlig nokså kort. I 1967 ble den vedtatt nedlagt, etter bare 54 års drift. En stor godskunde forsvant da virksomheten ved Søftestad gruver opphørte i 1965. Og skogeiernes tømmer var det like greit å sende  med bil, i stedet for å laste det over på jernbanevogner.

Jeg var 13 år da det siste toget forlot Treungen jernbanestasjon. Dess-verre fikk jeg aldri tatt toget tur/retur Treungen. Jeg får ta til takke med å el-sykle der damplokomotivene peste seg fram.


Koselig turvei

I dag stanser togskinnene på Simonstad. Herfra til Åmli og videre oppover, ble den gamle jernbanetraseen lange strekninger tatt i bruk og utvidet til riksvei. Linja var jo rett og fin.

Fra Haugsjåsund til Treungen ligger imidlertid store deler av jernbane-traseen i sin opprinnelige form, og brukes som tur- og sykkelvei.

Når du kommer med bil fra Åmli, svinger du inn mot Høgefoss kraftverk like før Haugsjåsund. Du kan parkere i veikanten og sykle videre opp bakken forbi kraftverket. På toppen kommer du inn på jernbanetraseen.

Fram til Treungen følger du tre strekninger av traseen; først1,1 km fra Haugsjåsund, deretter 3,6 km fra Tjørullkroa til  riksveien ved øya Enkesetet, og sist 1,3 km i utkanten av Treungen til endestasjonen ved Tveitsund. Til sammen 6 km. Du må sykle to etapper på riksveien; til sammen 2,5 km.


Lite bakker!

Du trenger ikke engste deg for bratte bakker. På en jernbanetrase måles stigningen i promille!

Det er dessuten liten fare for å komme på avveie. Jernbanelinja går alltid så å si rett fram. Minste kurveradius på Treungenbanen er 250 meter. Hvis du plutselig tar en brå, 90 graders sving, sykler du feil...

I tillegg viser de gamle gjerdene at du er på rett spor. Da skinnegangen ble fjernet, var det tydeligvis ingen som tenkte på å ta med seg gjerdene i samme slengen. Nå ligger de der som kulturminner.


Fin søndagstur

Strekningen Haugsjåsund - Treungen er en fin søndagstur, 17 - 18 km fram og tilbake. Du kan ta en runde ovenom Sandarhyldammen på opp- eller nedturen. Da slipper du dessuten unna med å sykle en drøy kilometer på riksveien. Husk niste og godt med drikke.

Du kan parkere langs veien til Høgefoss kraftverk, og sykle videre herfra..

Klikk på kartskissen for å se større versjon.

Midtveis mellom Tjørull og Treungen traff jeg Herdis Gautefald som var på sykkeltur sammen med sønnene sine.

Like etter jeg hadde begynt å sykle langs den gamle jernbanetraseen ovenfor kraftstasjonen, fikk jeg øye på noe i graset; et par lengder med skinner fra Treungenbanen.

Rekkverket er rødt av rust, men holder i mange år ennå.

Høgefoss bru vitner om tidligere tiders ingeniørkunst. Det ble bygget stilas/forskaling av tømmerstokker og bjelker. De svære steina ble plassert slik at de var selvbærende når treverket ble fjernet. Steinhvelvbruer tålte mye.

(Foto: Alvar Nilsen Bergendal.)


Høgefoss jernbanebru mellom Haugsjåsund og Tjønnefoss. Brua består egentlig av to bruer og skal være den eneste i sitt slag i Skandinavia. De gamle steinhvelvbruene kommer til å stå til evig tid. Etter at Treungen-banen ble nedlagt i 1967 og skinnegangen fjernet, ble jernbanetraseen og brua åpnet for biltrafikk.

Stilaset til en hoppbakke står like ved veien. Det stod der neppe da toget gikk.

Noen år siden siste hopp...

Utmerket sykkelvei mellom skjæringene.

Jeg skulle gjerne stått her den gangen damplokomotivene trakk person- og godsvogner over Høgefoss bru.

Legg gjerne turen om Sandarhyldammen.

Begynnelsen på den gamle jernbanetraseen fra Tjønnefoss mot Treungen.

Denne brua mellom Eidstjønn og Nisseråna, ligger like ovenfor Tjørullkroa.

Det er solide luker i Sandarhyldammen ovenfor Høgefoss kraftverk. Hvis du lurer på hvordan et "sandarhyl" høres, må det nok sies at navnet har mer med vann, enn lyd å gjøre. Kan hyl være en lokal variant av høl?

Ikke mye møll, men rusten tærer.

Bare "stubbene" og avstiverne står igjen etter pålene til telegraf-stolpene. Mange stasjoner hadde ansatt egne jernbanetelegrafister.

Mellom Tjønnefoss og Treungen sykler du over to bruer. På begge sider av denne brua er det flotte steinsettinger langs elvebredden.

Det er ingen bommer på den gamle jernbanetraseen. Denne bommen befinner seg i ene enden av veien  til Sandarhyldammen.

Den gamle stasjonsbygningen på Treungen er godt vedlikeholdt. Toalettbygget, eller privetet som det ble kalt, er ikke i fullt så god stand.

Gangbanen på brua til venstre. Ikke sykle over hvis du har smale dekk.

Her dampet toget langs Breidungen. Bak trærne midt på bildet ligger Tjønnefossdammen ovenfor Tjønnefossen.

I dag skal folk til Him-melen, ikke til Arendal.

Fint å lufte bikkja der toget fram til 1967 tøffet i utkanten av Treungen.

Den gamle lokstallen. I dag er det blant annet lekeland her inne.

Endestasjonen både for jernbanen og sykkelturen; tangen som går ut i Nisser fra Sundmoen hvor lokstallen ligger. Legg merke til Tveitsund veibru i bakgrunnen. Den har et spenn på 50 meter, hvilket er det lengste steinvelvet i Norge. Totallengden er på 62 meter. Brua er bygget av fint tilhogd stein og ble ferdig i 1918. Trafikken over brua er lysregulert.

Det gamle vanntårnet på Treungen er ruvende. I dag inneholder det steinsenter.

Rester av ei gammel grind i gjerdet mellom skinnegangen og Breidungen.

Skauen helt til venstre i bildet, ligger på øya Enkesetet. I stedet for å sykle på den trafikerte riksvei 41, kan du nyte naturen, stillheten og tidligere tiders ingeniørkunst på den gamle jernbanetraseen. Guttene som fisker med stang på odden i bakgrunnen, fikk god fangst.

Da jernbanen ble ført fram til Treungen, hadde man flere steder problemer når man skulle legge traseen over myrer. Det ble slått store jernrør ned i fyllinga. Rørene ble fylt med dynamitt. Når dynamitten eksploderte ble myr og jord skjøvet til side, slik at fyllinga sank dypere.

Langs jernbanetraseen helt fra Simonstad til Treungen, finner du fremdeles de gamle gjerdene.

Hvis sykkelen din har tynne dekk, er det lurest å trille den over denne brua.(Foto: Alvar Nilsen Bergendal.)

På neset som stikker ut i Nisservann er det fint å spise nista. I lokomotivstallen i bakgrunnen er det leikeland med et gedigent klatrestativ. Barnebarnet mitt på seks år syntes det var midt i blinken. Etter to timer var han våt av svette - og tørst! (Foto: Alvar Nilsen Bergendal.)

Du møter alltid hyggelige menneskernår du el-syklet og ikke har hastverk. Herdis er til daglig fysioterapeut i Treungen. (Foto: Alvar Nilsen Bergendal.)

Ønsker du å få invitasjoner og elsykkel-informasjon  rett i e-postboksen din?


Skriv deg på postlista!