Haugsjå/Bøylefoss

Fin ettermiddagstur til Haugsjå og Bøylefoss

Bøylefoss ligger i Froland kommune og du kan kjøre eller sykle dit på fylkesvei 151 fra Nes Verk eller Blakstad.


Finn Skottkjerrtjenn på kartet, så ser du hvordan du kan sykle til Haugsjå, ta en avstikker ned til Haugsjå stasjon på Arendalsbanen, før du sykler videre forbi Bøylefoss kraftstasjon og tilbake til Skottkjerrtjenn.


Hele turen er 9,5 km på grusvei som er stengt med bom flere steder. 

Ta med deg kaffe og nistemat, det er mange fine steder å raste.

På el-sykkelen oppdager du de bortgjemte idyllene.

Klikk på kartskissen for å få større versjon.

Dette må være en krysning mellom garasje, uthus og melkerampe.

Før i tida ble det brukt veiskraper over alt for å bi kvitt "vaskebrett"..

Haugsjå ligger i enden av Haugsjåvatnet som du har på venstre side når du sykler fra Skottkjerrtjenn.

Haugsjå stoppested ligger mellom Flaten og Bøyefossbru stasjon. Etter stortingsvedtak ble stoppestedet ved Sørenskil tatt i bruk i 1910. Det var betjent fra til 1948, da det ble holdeplass. Det var i mange år tømmerkran her. Haugsjå stoppested ble nedlagt i 1997.

Skiltet henger fremdeles på veggen som vender ut mot jernbanesporet, men det er ikke lenger mulig å lese HAUGSJÅ.

Noen sviller ligger igjen etter et sidespor som gikk inn foran den lille stasjonsbygningen.

Når du skal over sporet må du lytte og se i begge retninger.

Jernbanen var i forrige århundre en viktig og moderne del av samferdselen. Jernbanen var datidas høyteknologi. Toget fraktet folk og gods, og selv små stasjoner hadde fast betjening. By og land skulle gå hand i hand.

Vannkraft var det hvite kull som ga arbeidsplasser og velstand. Høyspentlinjene ble ikke betraktet som inngrep i naturen, men som kjærkomne tegn på framskritt.

På gården Haugsjå bor Leiv Solberg og kona. Leiv er musiker og arbeider i NRK hvor han lager programmet Folkemusikk-timen. Her er han i farta på min el-sykkel. Moro, syntes han.

Haugsjå stasjon hadde billettluke, og her i venterommet var den staselig og forseggjort.

Dette skiltet er av ny dato, for fremdeles suser togene på Arendalsbanen forbi Haugsjå.

Mellom Haugsjå stasjon og Kastefossen står betongfundamentene og restene etter ei høyspenmast.

To bolter med muttere stikker opp av vannet. Feste for barduner til høyspentmasta?

Bøylefoss kraftstasjon er et monumentalt bygg fra 1914, den gangen vannkraften ble utbygget og naturressursene skulle sikre velferd og velstand for alle. Hjemsfallsretten var innført i 1909. Den innebar at staten vederlagsfritt skulle få tilbake rettighetene til vannkraftproduksjon fra private eiere når konsesjonsperioden utløp.

Bøylefoss kraftstasjon er den største av de 15 kraftstasjonene i Arendalsvassdraget. Gjennom hele 1900-tallet leverte den elektrisk kraft til Arendal Smelteverk og "Nitriden" på Eydehavn. Den imponerende steinbrua over Bøylefossen kan så vidt skimtes helt i bakgrunnen. Kraftverket kunne ikke vært bygget uten jernbanen.

Bra
Sånn passe
Dårlig
 
 

Ønsker du å få invitasjoner og elsykkel-informasjon  rett i e-postboksen din?


Skriv deg på postlista!